• İşletmenizi geleceğe güvenle taşıyıp, beklenmeyen maddi ve manevi zararlardan korumak için rehberdir.
  • İşyerinde çalışanlarınızın sağlıklı bir şekilde işlerini yürütmeleri için sıhhatlerini korumada yardımcı olur.
  • İşletmenizdeki işyeri hekimine destek vermek ve sağlık personeli eksikliğini gidermek için görev alır.
  • Çalışanların görevlerini yerine getirmeleri için sürekli sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
  • Çalışanlar gerektiği zamanlarda ilk yardım yapabilmeleri için eğitim almalıdırlar.

MEVZUAT