ÇALIŞANLARIN SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI

Osgem’ in İşyeri Hekimliği Hizmetleri

• İşyeri Hekimliği

• Çalışanların Yıllık Periyodik Muayenelerinin Yapılması

• Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması

• Muayene

• İşe Giriş Muayenesi

• Genel Muayene (Rahatsızlık durumunda)

• Tüm Branş Muayeneleri (Gerekli hallerde)

• Akciğer Grafisi

• Çalışma Sahası Denetimleri

• Biyokimya, Hematoloji, Mikrobiyoloji, Radyoloji Tetkiklerinin tamamı

• Özellikli Tahliller (Yapılan işe göre İşyeri Hekimi tarafından belirlenen tahliller)

• Tetanos Aşısı Uygulanması

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

• Poliklinik Hizmetleri

• İş Güvenliği Uzmanı ile Birlikte

• Odyometre

• Solunum Fonksiyon Testi

• Boğaz Kültürü

• Burun Kültürü

• Gaita Kültürü

• Gaita Tetkiki

• Bakteri Kültürü (Swap)

• İdrar Tetkiki

• HBs Ag ( Sarılık Testi)

• Anti HCV

• Anti HIV