İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK

 •  İş sağlığı, güvenliği uzmanlığı ve danışmanlık hizmetleri
 •  İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 •  Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma yolları
 •  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 •  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 •  Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 •  Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 •  İşçisel koruyucu alet kullanımı
 •  Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 •  Uyarı işaretleri
 •  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ile çalışma
 •  Temizlik ve düzen
 •  Yangın olayı ve yangından koruma