SAĞLIK KONTROLLERİ

 • İşyeri hekimliği
 • İşyeri sağlık hizmetleri
 • Sağlık Raporu (Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu)
 • Saf ses odyometrisi
 • Hemogram (Kan Sayımı)
 • Akciğer Grf.
 • Tetenoz aşısı
 • Karaciğer enzimleri (AST,ALT)
 • Kan grubu testi
 • Kanda Kurşun testi
 • HBsAg (Sarılık)
 • İdrar Tetkiki
 • PORTÖR (4’lü) Boğaz kültürü
  • Burun kültürü
  • Gaita mikroskobi
  • Gaita kültürü
 • İlk Yardım Elemanı Eğitimi
 • İsteğe bağlı olarak Ortam kültürü, El kültürü ve diğer tahliller